CS Imaging v8

CS Imaging v8 – unikátní a klinicky ověřený software.

 • Rozsáhlé možnosti postprocesingu
 • Automatické vedení deníku rtg pracoviště
 • Detekce dopadové dávky na snímač
 • Možnost ukládání snímků na FlashDrive

Obecné informace:

 • Umožňuje zpracovávat snímky z RVG, OPG, Cephala, Intraorální kamery, digitálního fotoaparátu, skeneru a 3D.
 • Rozsáhlé možnosti postprocesingu: různé filtry a nástroje pro úpravu snímků, měření, zvětšení…
 • Detekce dopadové dávky na snímač (umožňuje optimální nastavení expozice)
 • DICOM kompatibilita (DICOMDIR ve standardu)
 • přímé odesílání do PACS (verze CS Imaging v8 Server/Client)
 • Možnost ukládání snímků na FlashDrive
 • Automatický zápis všech expozičních hodnot do snímku zejména plošné kermy v mGy.cm2
 • Automatické vedení deníku rtg pracoviště (vyžaduje SÚJB)
 • Možnost propojení na programy: PC-dent, STOMATOLOG, DENTIS+ a další

3D:

Kefalo:

Technické specifikace:

Poznámky a funkční požadavky:

Poznámka o minimálních požadavcích na systém:
tento dokument uvádí nejnižší funkční specifikace pro náš hardware a software. K zajištění optimálního výkonu a budoucího upgradu pro více schopností doporučujeme použít více systémové paměti RAM, vyšší grafické karty, a rychlejší CPU.

MS Windows 10.
16 GB RAM
Vysokorychlostní připojení k internetu (licencování, vzdálená podpora).

Fotogalerie: