O společnosti Carestream Dental

Carestream Dental, společnost s více než stoletou zkušeností v oblasti rtg. zubní diagnostiky, přináší zubním lékařům neustálý rozvoj odborných znalostí.
Jak popisuje text o historických meznících společnosti níže, Carestream Dental se skládá z mnoha menších firem, které se postupně připojily prostřednictvím partnerství a akvizic, mezi nejvýznamnější se řadí Kodak a Trophy.

Historie společnosti Carestream Dental se datuje od roku 1896, kdy byl pořízen první bitewing snímek na světě. Později, v roce 1919, představila společnost Eastman (Kodak) první moderní zubní rtg. film. V roce 1963 uvedla firma Trophy na trh první zubní rentgen. Následujících 40 let pokračovali předchůdci firmy Carestream Dental, společnosti Kodak a Trophy, v inovaci zubního rtg. zobrazování. Představili veřejnosti extraorální rtg. film, digitální radiografické senzory a systémy a další.

Mezi významné milníky společnosti Carestream Dental patří:

  • V roce 2002 společnost PracticeWorks Systems, LLC převzala firmu Trophy radiologie, SA.
  • V roce 2003 firma Eastman Kodak Company získala společnost PracticeWorks Systems, LLC a její dceřinou firmu Trophy radiologie, SA.
  • V roce 2007 se skupina Kodak Health Group stala nezávislou společností s názvem Carestream. Přestože byla firma Carestream pověřena výhradní zodpovědností za vývoj, výrobu, prodej a podporu svých produktů, na základě příslušné licence byl u výrobků nadále používán název Kodak. V této době byla společnost známa pod názvem "PracticeWorks Systems, LLC, exkluzivní výrobce Kodak Dental Systems".
  • Dne 1.9.2010, se společnost přejmenovala z PracticeWorks Systems, LLC na Carestream Dental. Pro označení výrobků byl však nadále užíván licencovaný název Kodak.
  • Dne1. května 2012, společnost Carestream Dental zahájila nové značení originálních produktů, začínající zkratkou "CS". Označení Kodak se od tohoto data již nepoužívá.

Současná firemní filozofie je založená na tzv. Carestream Dental faktoru, který stojí na třech základních pilířích – dokonalé diagnostice, integraci pracovního postupu a humanizované technice.
To znamená, že společnost Carestream Dental nevyvíjí technologii pro technologii, ale naopak navrhuje výrobky, které vycházejí z reálných potřeb a pracovních postupů zubních lékařů. Takové produkty potom zpětně přinášejí zubním lékařům a jejich pacientům lepší klinické výsledky.

Společnosti CHIRONAX ESTRAL spol. s r. o. je již od roku 1999 autorizovaný distributor zdravotnické techniky značky Carestream Dental (dříve Kodak a Trophy) pro Českou a Slovenskou republiku.